c1.jpg
在東方人心目中,梧桐一直被認為是東方之草,是秀美高貴的樹木。

漢人王逸就曾說:「木有扶桑、梧桐、松柏皆受氣淳矣,異於同類者。柏冬茂,陰木也;梧桐春榮,陽木也;扶桑日所出,陰陽之中也。」

而《詩經·大雅·卷阿》里對梧桐這樣描述:「鳳凰鳴矣,於彼高崗。梧桐生矣,於彼朝陽」。《春秋演孔圖》:「鳳為火精,生丹穴,非梧桐不棲,非竹實不食,非醴泉不飲。身備五色,鳴中五音,有道則見,飛則群鳥從之。」可見中國自古以來,就有鳳凰棲於梧桐的說法。

文章標籤

三寶堂茗茶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()